Home

Eemnes, 29 september 2014

Beste 1100 leden/gezinnen en overige belangstellenden,

Op 30 september as. zal de eerste bestuursvergadering plaatsvinden. Met de 13 bestuursleden zullen de komende activiteiten en taken worden besproken. Uitgangspunt is ons draaiboek waarin precies staat wanneer en op welke wijze er gehandeld dient te worden. De veegmachines en de sneeuwblazer dienen probleemloos ingezet te kunnen worden. Het clubhuis moet winterklaar worden gemaakt en de bar met consumpties gevuld, om iedereen een drankje en een hapje te kunnen aanbieden. De ijsbaan dient er netjes bij te liggen, gras gemaaid en brandnetels met ander onkruid verwijderd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het water er eind november begin december ingepompt worden. Op 21 november as. te 20.00 uur zal de jaarlijks terugkerende ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Wij hopen op een goede opkomst.

Vooralsnog is het wachten op een goede winter, waardoor wij jullie als lid op het IJS kunnen verwelkomen.

M.v.gr.,

Het bestuur van uw IJsclub “De Vaart”.