Donateurs

Indien u de ijsclub financieel wilt ondersteunen bestaat er de mogelijkheid om donateur te worden voor € 8,- per jaar.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze secretaris.
(zie voor contactgegevens item ‘Organisatie’)