Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden in ons clubhuis.

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Na de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje na te praten.

De laatste ledenvergadering was op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur.

Helaas kon de ledenvergadering van 2020 niet doorgaan vanwege de corona maatregelen, informatie over de gang van zaken vindt U op onze website. De volgende ledenvergadering staat gepland voor november 2021.

 

M. v. gr.,

Het bestuur van uw ijsclub “De Vaart”

 

Verslag jaarvergadering van IJSCLUB DE VAART

 

 

 

 

Rooster van aftreden

 

2019  Bram/Gerard

2020 Reijer/Emiel

2021 Marian/Rijk

2022 René/Gert

2023 Peter/Stefan

2024 Jeroen

 

Verslag  Peter van hofslot