Donateurs

Indien u de ijsclub financieel wilt ondersteunen bestaat er de mogelijkheid om donateur te worden vanaf  € 8,,–

per jaar,

U kunt hiervoor contact opnemen met onze secretaris

(zie voor contactgegevens item ‘Organisatie’)

 

Voor reclame langs de baan of andere sponseringen kunt U contact opnemen met een van de leden van het dagelijks bestuur ( zie voor contactgegevens item”Organisatie”)