Home

                Eemnesser IJsclub ‘De Vaart’
De vereniging heeft als doel het verwezenlijken van een natuurijsbaan en het organiseren van aktiviteiten betreffende de schaatssport en het ijsvermaak voor de bevolking van Eemnes, tevens het geven van schaatslessen voor de jeugd.
Eemnes 18 november 2021

Beste leden van IJsclub De Vaart,

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben wij besloten dat de ledenvergadering van IJsclub De Vaart op 19 november a.s. niet doorgaat. Het lijkt ons niet verantwoord om nu te gaan vergaderen. Hopelijk kan het volgend jaar wel. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd op de website kijken of een mail sturen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van IJsclub De Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben wij voor het eerst in een paar jaar er nieuwe leden bij gekregen, wat te danken is aan de 2 schaatsdagen die wij hadden in februari.  Wij begrijpen dat  door verhuizing en het ouder worden van de leden een aantal leden afvallen.Wij hopen nog steeds op jongere leden die wij in de toekomst hard nodig hebben. Daarom willen wij u vragen de ijsclub onder de aandacht te brengen.  Nieuwe leden kunnen zich melden bij leden@ijsclubdevaart.nl .

Op de ledenvergadering is besloten  het aantal leden per gezin up-to-date te brengen. Standaard versturen wij 2 kaarten per gezin. Het lidmaatschap geldt voor ouders en  thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Mocht u er meer nodig hebben dan kunt u  tijdens een ijsperiode extra kaarten in het clubhuis halen.

Wij vertrouwen erop dat er in het komende seizoen geschaatst kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden Eemnesser IJsclub “De Vaart” en de zeer gewaardeerde Vrijwilligers.

 

 

 

 

!