Informatie

Openingstijden onder voorbehoud van de juiste ijscondities:

                                            vandaag 11 januari 2024

11.00  –  22.00   bij uitzondering i.v.m. weersvoospelling

 

 

 

r