Huis- en veiligheidsregels

Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel voor eigen risico.

Houd rekening met anderen; met name kinderen.

Sleeën is alleen in het achterste labyrint toegestaan.

Op de baan wordt links-om gereden.

Breng de veiligheid van anderen niet in gevaar.

In het clubhuis is een EHBO- post aanwezig.

Het gebruik van hockeysticks is ten strengste verboden.

Niet in de bochten oversteken, maar op het midden van het rechte stuk.

Houd de baan schoon! Gebruik de afvalcontainers.

Volg steeds de aanwijzingen op van onze medewerkers, herkenbaar aan de blauwe vesten.

De kantine mag alleen betreden worden MET BESCHERMERS onder de schaatsen.

Auto’s geparkeerd voor in- en uitritten zullen worden verwijderd!