Organisatie

Organisatie Eemnesser IJsclub ‘De Vaart’

Voorzitter: Bram Roodhart
(Laarderweg 21 a, 3755 AK  Eemnes tel: (035-5381967)

Secretaris: Peter van Hofslot
(Laarderweg 16, 3755 AN  Eemnes, tel. (035-5310645)

Penningmeester: Rijk Rigter  tel: 06-54345615

Ledenadministratie: Marian Springer

IJsmeesters: Reijer Manten, René Perier, Gert Roodhart, Emiel Dekkers

Materiaalbeheer: Emiel Dekkers, Gert Roodhart

Beheerder clubgebouw: Gerard Heus

Kantinebeheer/inkoop: Gerard Heus, Rijk Rigter

Organisatie Vrijwilligers: Roel Cnossen

E.H.B.O.: Gert Roodhart,

Kasbeheer: Marian Springer, Rijk Rigter

Schaatslessen/wedstrijden: Roel Cnossen